Selskabsinvesteringer

Vi skræddersyer selskabsformen som en del af det samlede ejendomsprojekt.

 

Vi fomidler aktieselskaber til en bred kreds af investorer, hvor vi ofte kombinerer bolig- og erhvervsejendomme.

 

K/S selskabsformen foretrækkes i nogle tilfælde på grund af mulighederne for at anvende de skattemæssige afskrivninger på en attraktiv erhvervsejendom, hvor skatteudskydelsen kan medvirke til at lette afdragsprofilen på de optagne lån. Skatteudskydelsen betales tilbage ved et salg af ejendommen. K/S selskaber anvendes ofte når man samtidig vil maksimere den samlede risiko/hæftelse for investor.