• architectural-design-architecture-building-443383.jpg
  • architectural-design-architecture-blue-sky-443378.jpg

Erhvervsejendomme

Vi arbejder grundlæggende med investeringsejendomme med en central beliggenhed i større byer, der tilfredsstiller vores investorers risiko aversion og krav til afkast. Typiske ejendomme er velbeliggende kontor- og strøgejendomme og butikscentre.

Nedenstående forhold har været med til at bevirke at erhvervsejendomme i større tyske er undervurderet:

(1) Fokus fra udenlandske ejendomsinvestorer har primært rettet sig mod bolig- og strøgejendomme i Tysklands absolut største byer. F.eks. investerede større udenlandske kapitalfonde primært i boligsegmentet. Erhvervsejendomme har ikke oplevet samme efterspørgsel.

(2) Erhvervslejekontrakter i Tyskland har ofte en løbetid på 5 - 10 år og reguleres typisk efter et inflationsindeks. Dette sikrer køberne af ejendommene et højt og konstant stigende afkast.

(3) Solid efterspørgsel efter attraktive lejemål som følge af et lavt nybyggeri. Efter genforeningen oplevede Tyskland et sandt byggeboom, særligt i byerne Berlin og Frankfurt. I årene 1993-94 begyndte en økonomisk opbremsning, hvilket medførte et kraftigt fald i nybyggeriet af erhvervsejendomme, og som markedet har været præget af i årevis.

(4) Et stærkt opsving i Tyskland vil øge efterspørgslen efter erhvervslejemål yderligere.

(5) Erhvervsejendomme har lavere vedligeholdelsesomkostninger end boligejendomme. Det skyldes lavere omsætning af lejere, og lejer betaler typisk indvendige vedligeholdelsesomkostninger, og betaler ofte for administration af ejendommen.