• architectural-design-architecture-building-443383.jpg
  • architectural-design-architecture-blue-sky-443378.jpg

Finansiering

Vi tilrettelægger den finansielle strategi med de mest optimale finansieringskilder fra traditionel driftsfinansiering til kompliceret langfristet finansiering.

 

Investor relations

Vi har erfaring med finansiel kommunikation og vil kunne rådgive omkring væsentlige budskaber med et kompliceret finansielt indhold på en enkel måde.

 

Rating

Vi har deltaget i et stort projekt omkring rating af en international virksomhed med kontakt til rådgivere og ratingbureauer. Rating er i dag en betydelig mere enkel proces end for få år siden ikke mindst som følge af den internationale udvikling indenfor kreditstyring, der stiller krav til bankers rating af virksomheder.