• architectural-design-architecture-building-443383.jpg
  • architectural-design-architecture-blue-sky-443378.jpg

Finanspolitik

Grundlaget for finansiel styring er en finanspolitik.

Vi tilbyder en skræddersyet finanspolitik til såvel den mindre virksomhed som til den internationale virksomhed.

En finanspolitik har fokus på risikostyring af valuta og renter, likviditet og balance, finansiering og låneoptagelse, kreditgivning og forsikring.

Vi tilrettelægger en fremadrettet finanspolitik indenfor de områder der er centrale for din virksomhed, og som er fremtidssikret og tilpasset international praksis.